Witamy! Niniejszy „Regulamin” oraz wszystkie inne dokumenty prawne włączone przez odniesienie (łącznie zwane „Regulaminem”) stanowią umowę zawartą z każdym użytkownikiem końcowym („użytkownik”) w odniesieniu do dostępu i korzystania z naszych powiązanych zasobów internetowych, połączonych i oferowanych przez nas, nasze spółki zależne i stowarzyszone, a także w odniesieniu do każdego oprogramowania, które dostarczamy użytkownikowi do pobrania na urządzenia przenośne (każde zwane „aplikacją mobilną”) (a wszystkie łącznie „Stroną”). Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do „Strony” obejmują również korzystanie z naszej platformy internetowej, materiałów, treści zastrzeżonych, narzędzi, oprogramowania i usług dostępnych za pośrednictwem Strony (wszystkie te elementy oraz Strona określane są łącznie mianem „Serwisu”).

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU, PONIEWAŻ MA ON WPŁYW NA PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB JEŚLI W DOWOLNYM MOMENCIE REGULAMIN NIE JEST JUŻ DLA UŻYTKOWNIKA AKCEPTOWALNY, PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU.

Prosimy również o zapoznanie się z pełną wersją Regulaminu >>>